Miłosz Piontek

Miłosz Piontek

Dyrektor Finansowy – Szpital im. Biziela w Bydgoszczy

Czlonkostwo firmowe w ICV

Od lat związany z branżą finansową i controllingową. Absolwent Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jego głównym celem jest trwałe budowanie relacji biznesowych w oparciu o najnowocześniejsze metody zarządcze.
Jako wykładowca prowadził warsztaty ABC (Activity Based Costing) i ABC (Time Driven ABC) dla studentów dyplomujących z Business Controlling.