Specyfika grup roboczych

Grupy Robocze to zespoły praktyków biznesu związanych z controllingiem i finansami. W Międzynarodowym Stowarzyszeniu Controllerów (ICV) działa ponad 60 grup roboczych na całym świecie w tym w ICV Polska mamy aktualnie 7 Regionalnych Grup Roboczych: Dolny Śląsk, Białystok, Pomorze, Poznań, Toruń-Bydgoszcz, Szczecin oraz Warszawa. Każda grupa spotyka się zazwyczaj 2 razy w roku i wspólnie pracuje nad wybranym tematem. Na takich spotkaniach Członkowie ICV mają okazję wymieniać się doświadczeniami, dzielić się bieżącymi kwestiami dotyczącymi ich pracy. Ponadto członkowie Grup Roboczych mają okazję nawiązywać nowe kontakty biznesowe, poprzez co realnie wpływają na kształt biznesu w danym regionie Polski.

Ponadto w ICV POLSKA działają Tematyczna Grupy Robocze, których celem jest opracowanie publikacji zawierającej najważniejsze merytoryczne wytyczne oraz case studies firm członkowskich w danym obszarze. W ICV POLSKA na ten moment mamy 1 Tematyczną Grupę Roboczą: ICV Young Controllers Barcamp, której działania skupiają się wokół studentów.

Przeczytaj na czym polegają spotkania Grup Roboczych ICV <<