Grupa Robocza ICV Advanced Analytics

Misją tematycznej Grupy Roboczej ICV Advanced Analytics jest dostarczenie controllerom finansowym wiedzy oraz najlepszych praktyk wdrożenia koncepcji Big Data, Machine Learning i Artificial Intelligence w procesach controllingowych realizowanych w erze cyfrowej transformacji modeli biznesowych.

Dołącz do grupy! >> Pobierz<< i wypełnij formularz, odeślij na icv@akademiacontrollingu.pl.

Zgodnie raportem ICV Dream Car Idenwekstatt pt. „Big Data. Potencjał dla controllera”, controller finansowy jako Business Partner w zarządzaniu przedsiębiorstwem staje w obliczu wyzwań związanych z rosnącym poziomem cyfryzacji otoczenia rynkowego firmy. Zgodnie z przewidywaniami tego raportu w latach 2017-2018 stały rozwój cyfryzacji doprowadził do kompleksowych zmian w procesach operacyjnych przedsiębiorstw, a firmy które były, są lub będą w stanie optymalnie integrować Big Data ze swoją działalnością zyskują znaczącą przewagę konkurencyjną. Dlatego controller finansowy, chcąc wypełniać Misję Controllerów zgodną z 10 Zasadami Zrównoważonego Controllingu ICV, musi posiadać szczegółową wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą mu na zrozumienie i wdrożenie zaawansowanych technik gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji tak, aby sprostać wymaganiom i wykorzystać w swoim przedsiębiorstwie potencjał budowy wartości ekonomicznej jaki tkwi w Big Data.

Tradycyjne techniki przetwarzania danych oparte na arkuszach XLS lub prostych systemach klasy Business Intelligence nie są wystarczające do efektywnego przetwarzania danych gromadzonych w ramach Big Data. Wymagają one uzupełnienia o możliwość zastosowania w czasie rzeczywistym metod tzw. analityki zaawansowanej, w szczególności zaś algorytmów opisanych w ramach idei machine learning czy deep learning.

Zakres tematyczny spotkań grupy roboczej Advanced Analytics obejmować będzie następujące obszary:

  • szczegółowe przedstawienie dostępnych technik i algorytmów zdefiniowanych w ramach koncepcji machine learning oraz deep learning
  • podstawy teoretyczne i przykłady planowania operacyjnego w oparciu o analitykę presktyptywną
  • przegląd technologii i narzędzi pozwalających na praktyczne wdrożenie technik zaawansowanej analityki w przedsiębiorstwie, w tym również zapoznanie się z rozwiązaniami opartymi na koncepcji sztucznej inteligencji
  • przedstawienie case studies z wdrożenia technik analityki zaawansowanej oraz sztucznej inteligencji w procesach controllingowych – przykłady z zagranicy i pierwsze pilotażowe zastosowania w Polsce
  • wypracowanie praktycznych rozwiązań z zakresu analityki zaawansowanej i sztucznej inteligencji dla firm będących członkami Tematycznej Grupy Roboczej Advanced Analytics.

Dlaczego warto się zaangażować?

– Poznasz filozofię controllingu wg ICV –

Dzięki pracy w grupie roboczej dowiesz się jak według Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) powinny być projektowane i wdrażane procesy controllingowe. Chcemy zmienić postrzeganie roli controllera z osoby kontrolującej/liczykrupy na na partnera biznesowego biorącego aktywny udział w procesie zarządzania organizacją.

– Wymienisz się wiedzą i doświadczeniami –

W pracach Grupy Roboczej uczestniczą zarówno osoby na początku swojej kariery zawodowej, jak również specjaliści ds. controllingu oraz osoby zarządzające, właściciele firm. Dzięki tej różnorodności grupa stanowi doskonałą platformę wymiany wiedzy i doświadczeń, dyskusji oraz wspólnego rozwiązywania problemów. Każda ze stron wiele zyskuje dzięki zaangażowaniu się w prace grupy.

– Rozwiniesz swoje umiejętności w zakresie zaawansowanej analityki –

Poznasz praktyczne case study i zdobędziesz kompetencje, które pozwolą Ci zrozumieć i samodzielnie wdrażać zaawansowane techniki gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji. W erze cyfrowych transformacji umiejętności te pozwolą Ci sprostać wymaganiom współczesnego rynku.

– Poznasz najnowsze rozwiązania z zakresu machine learning, deep learning, Artificial Intelligence –

Jeżeli chcesz być na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie analizy danych, ta Grupa to miejsce dla Ciebie. Dołącz do nas i pomóż nam wypracować zespół najlepszych rozwiązań i praktycznych case studies z zakresu Big Data.

– Wpłyniesz na rozwój i zyski Twojej firmy –

Dzięki warsztatowemu, praktycznemu podejściu praca w Grupie pozwoli Ci na przeniesienie najlepszych praktyk do Twojej firmy. Jeżeli jesteś proaktywny i chcesz doskonalić procesy związane z Big Data w Twoim przedsiębiorstwie, dzięki współpracy w Grupie znajdziesz szereg inspiracji i pomysłów.

Poznaj Zasady uczestnictwa w Grupie Roboczej ICV Advanced Analytics <<

Dołącz do grupy! >> Pobierz<< i wypełnij formularz, odeślij na icv@akademiacontrollingu.pl.

Partnerem wspierającym działania Grupy Roboczej ICV Advanced Analytics jest Solet Sp. z o.o.

Paweł Rafalski
Paweł Rafalski
Lider Grupy Roboczej ICV Advanced Analytics, Dyrektor Zarządzający w Solet Sp. z o.o.