KPI w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Wymiana wiedzy i doświadczeń online z ekspertami ICV

Pracujemy nad terminami i tematami spotkań Grup Roboczych ICV na wiosnę 2021. Ze względu na sytuację, stawiamy na spotkania online i webinary. Szczegóły podamy wkrótce.

W maju 2021 r. Grupa Robocza ICV Dolny Śląsk spotka się, by wspólnie omówić temat Zarządzania przedsiębiorstwem z wykorzystaniem KPI. Podczas spotkania Członkowie ICV podzielą się swoim doświadczeniem, zaprosimy również eksperta, która wprowadzi nas w ten temat.

Wkrótce podamy więcej informacji na temat spotkania.