Najlepsze praktyki w Zarządzaniu Projektami - rola controllingu

Przed nami jubileuszowe, 20-ste spotkanie Grupy Roboczej ICV Toruń-Bydgoszcz! 24-25 lutego spotykamy się w Toruniu, by wspólnie dyskutować na temat najlepszych praktyk w zarządzaniu projektami oraz roli controllingu w tym obszarze.

Spotkanie odbywa się w siedzibie NEUCA (ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń).

Zapisz się używając formularza na dole strony.


Prelegenci:

Remigiusz Kinas - informatyk z wykształcenia, coach ICF/ACC, certyfikowany facylitator.  Ukończył psychologię sportu pozytywnego na SWPS.  Dyrektor Biura Projektów w Grupie NEUCA (Toruń). Swoje ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania programami, projektami, portfelami projektów oraz biur projektów zdobywał w Neuca, CGI, T-Mobile, ComArch SA, Prokom Software SA, Bank Zachodni. Pomaga organizacjom optymalizować procesy zarządzania projektami i portfelami oraz wytwarzania produktów.

Certyfikowany Trener Tameflow Kanban, posiadacz tytułu Kanban Management Professional wydawany przez Lean Kanban University.

Propagator balansu między podejściem tradycyjnym (posiada certyfikacje PMP, Prince2 2017), a podejściem zwinnym (Professional Scrum Product Owner I, Professional Scrum Master I, AgilePM Foundation, PRINCE2 Agile Practitioner, SAFe Advanced Srum Master, SAFe Agilist). Jego motto to „idź i zobacz”.

Agnieszka Altmann - Senior Project Manager Grupa NEUCA

Przemyslaw Ruminski - Senior Project Manager Grupa NEUCA


Agenda spotkania:

Dzień I - 24 lutego 2022 r.

14:30-15:00 - Rejestracja Uczestników
15:00-15:45 - Wprowadzenie do spotkania (Andrzej Derkowski, Dyrektor ds. Kontrolingu Grupa Neuca)

 • Przedstawienie agendy spotkania
 • Przedstawienie uczestników spotkania
 • Aktualności ICV

15:45-17:15 Wprowadzenie do koncepcji zarządzania projektami i portfelami projektów (Remigiusz Kinas, Dyrektor ds. Zarządzania Projektami Grupa Neuca)

 • Ewolucja zarządzania projektami
 • Nowoczesne koncepcje zarządzania projektami
 • Zarządzanie portfelem projektów - założenia, koncepcje.
 • Przykłady wdrożeń procesów projektowych w NEUCA.

17:15-17:30 Przerwa kawowa

17:30-19:00 Najlepsze praktyki w zarządzaniu projektami - business case w NEUCA

 • Jak zarządzać projektem - koncepcje, kierunki zmian
 • Jak zarządzać korzyściami z realizacji projektu - koncepcje, kierunki zmian na przykładzie business case z Grupy Neuca

19:00-19:30 Przejazd na kolację do centrum Torunia

19:30 Kolacja w restauracji U Kucharzy (ul. Szeroka 37 w Toruniu)

 

Dzień II - 25 lutego 2022 r.

9:00-10:00 Wizyta w centrum dystrybucyjnym Grupy NEUCA - prezentacja produktów projektu Magazyn Centralny (Przedstawiciele obszaru Logistyki Magazynowej Grupa Neuca)

10:00-10:30 Przerwa kawowa

10:30-11:30 Koncepcja zarządzania projektami, portfelem projektów i PMO w Grupie NEUCA (Remigiusz Kinas, Dyrektor ds. Zarządzania Projektami Grupa Neuca)

 • Oczekiwania wobec funkcji zarządzania projektami w Grupie Neuca
 • Założenia strategiczne zarządzania projektami i portfelem projektów
 • Proces zarządzania projektem i portfelem projektów w Grup Neuca
 • Lean PMO jako droga ciągłego doskonalenia procesów projektowych i portfelowych

11:30-12:15 Controlling projektów w Grupie NEUCA (Andrzej Derkowski, Dyrektor ds. Kontrolingu Grupa Neuca)

 • Cele i założenia controllingu projektów,
 • Role realizowane w zespole Biura Kontrolingu
 • Procesy controllingu projektów
 • Wyzwania na przyszłość

12:15-12:45 Przerwa kawowa

12:45-13:45 Współpraca Project Management - Controlling

PANEL DYSKUSYJNY: "Project Management i Controlling - skazani na współpracę czy strategiczne partnerstwo?"

Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli zarządzających projektami i controllerów finansowych

13:45-14:30 Kwestie organizacyjne ICV (Członek Zarządu Grupy Roboczej ICV Toruń-Bydgoszcz)

 • Informacje dotyczące kolejnego spotkania,
 • Wyzwania podejmowane w zespołach controllingowych w firmach z naszego regionu
 • Zebranie oczekiwanych tematów na kolejne spotkaniach regionalne ICV

14:30-15:30 Przerwa obiadowa

15:30 Zakończenie spotkania


Cena za udział w spotkaniu wynosi:

 • dla Członków ICV: 450 zł netto
 • dla osób spoza ICV: 1550 zł netto

Cena nie zawiera noclegu - nocleg do zorganizowania we własnym zakresie.