Artykuł: Raportowanie zarządcze w controllingu

Z roku na rok, ze względu na dynamiczny rozwój technologii, różnorodne dane gromadzone w przedsiębiorstwach odgrywają coraz większą rolę. Menedżerowie potrzebują ich dogłębnej analizy oraz klarownego sposobu przedstawienia, aby móc szybciej i skutecznie podejmować określone decyzje.

Raportowanie zarządcze to proces wymagający dobrze zorganizowanej współpracy controllerów, działu IT oraz menedżerów. Wszyscy zaangażowani w tenże proces stoją przed dużymi wyzwaniami: Jak uporządkować dane? Jak zapewnić ich odpowiednią jakość? Jak ustalić odpowiedzialność? Jak usprawnić? W jaki sposób wykorzystać dashboardy menedżerskie?

Rozwiązania zaproponowane w książce Controlling Process Model 2.0 pomogą rozwiać najważniejsze wątpliwości i dadzą praktyczne wskazówki do wdrożenia bądź ulepszenia raportowania zarządczego w waszych firmach.

Przeczytaj fragment z książki:

Cele raportowania zarządczego

Celem raportowania zarządczego jest tworzenie i dostarczanie informacji istotnych dla podejmowania decyzji (z pokazaniem celu oraz stopnia jego osiągnięcia), w sposób zorientowany na odbiorcę i w odpowiednim czasie dla poprawienia kierowania (sterowania) przedsiębiorstwem. Dzięki zadaniom informacyjnym i dokumentacyjnym raportowanie ma zapewnić transparentność w całej firmie.

Najważniejszy jest komunikat i wnioski

Raport to nie to jest tylko zapewnienie dostępu do danych lub samo przekazanie zestawienia. W czasach rosnących wolumenów danych ich analiza staje się coraz ważniejsza. W związku z powyższym istnieje potrzeba opracowywania systematycznych metod udostępniania i analizy danych, ścisłej współpracy z działem IT oraz dokładnego ustalenia punktów wspólnych pomiędzy tymi dwoma obszarami. Najważniejsza wartość dodana pojawia się, kiedy controller zapewnia komunikat (komentarz) dla menedżerów.

Zarządzanie, dyskusja, środki, działania i inicjatywy

(…) Proces raportowania zarządczego opisany powyżej reprezentuje tradycyjny pogląd, który ulega dynamicznym zmianom w obliczu digitalizacji. Zmiany technologiczne, określane modnymi terminami jak Big Data, analityka predykcyjna, przetwarzanie in-memory, przetwarzanie w chmurze, aplikacje mobilne, digital board room, Internet rzeczy, przemysł 4.0 itp., tworzą nowy wymiar dzisiejszego raportowania, zarówno w odniesieniu do czasu i jakości, jak i szybszego i bardziej zautomatyzowanego procesu. Mimo że cyfrowe możliwości mogą być już wykorzystywane, to w praktyce korporacyjnej właściwie jeszcze ich dostatecznie nie przetestowano. Wiele przedsiębiorstw, szczególnie MŚP, nadal czeka na dalszy rozwój technologii IT, inne zdobywają doświadczenie w projektach pilotażowych i tylko bardzo mała grupa z wiodących przedsiębiorstw rzeczywiście wykorzystuje potencjał techniczny na dużą skalę (…).

Rekomendacje dotyczące procesu raportowania zarządczego:

 • Wykorzystaj i używaj raportów zarządczych jako głównych punktów zaczepienia podczas spotkań controllerów i menedżerów.
 • Do przygotowania raportów wykorzystaj standardy IBCS (International Business Communication Standards).
 • Przygotuj jednostronicowe „management summary”, które będzie wstępem do raportu.
 • Uwzględniaj wielkości niefinansowe.
 • Wdrażaj systemy Business Intelligence poza systemem ERP (ale je integruj z nim), miej nad systemem BI kontrolę oraz utrzymuj elastyczność struktury i procesu raportowania.
 • Automatyzuj proces raportowania w możliwie największym zakresie w celu zaoszczędzenia czasu na analizy, komentarze i podejmowanie inicjatyw.
 • Przygotuj wiążący kalendarz raportowania w celu wspierania profesjonalnego zarządzania procesem raportowania.

Książka: CONTROLLING PROCESS MODEL 2.0

Dla controllerów i menedżerów

Książka jest adresowana zarówno do controllerów będących „właścicielami procesów”, jak i do osób spoza działów controllingu, szczególnie tych, które zapewniają dane wejściowe (wsady) do realizacji procesów controllingowych (np. księgowych, działów IT) lub są odbiorcami rezultatów usług controllingowych – tj. do szerokiego grona menedżerów.

Celem tej książki jest:

 • zapewnienie standardowej, wzorcowej mapy procesów controllingowych;
 • przedstawienie wytycznych do projektowania procesów controllingowych w przedsiębiorstwach;
 • szybkie wyjaśnienie istoty procesów controllingowych;
 • wsparcie controllerów i menedżerów w weryfikacji wdrożonych przez nich koncepcji controllingu oraz oceny ich mocnych i słabych stron;
 • stworzenie podstawy do spójnego i nowoczesnego rozumienia controllingu w teorii i praktyce.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zakup książkę w Akademia Controllingu (https://www.sklep.akademiacontrollingu.pl/)

Cena standardowa 99 zł,

Cena dla członków ICV 79 zł.

Zostań członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) – to się opłaca!