Reaktywacja Grupy Roboczej ICV Warszawa

Grupy Robocze to sedno działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV). W grupach spotykamy się w gronie praktyków controllingu, finansów, rachunkowości, zarządzania i wspólnie pracujemy nad wybranym tematem.

Spotkanie grupy roboczej ICV to przede wszystkim wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą. Spotkanie Grupy Roboczej to przestrzeń do rozwoju kompetencji Członków ICV – dzięki możliwości wystąpień publicznych, zdobyciu doświadczenia w prelekcji, moderowaniu dyskusji, prezentacji.

Reaktywujemy Grupę Roboczą ICV Warszawa

Szukamy osób, które chciałyby zaangażować się w prowadzenie działań ICV w regionie mazowieckim. Chcemy wybrać nowego Lidera oraz Zarząd Grupy, który będzie sprawował pieczę nad organizacją spotkań, wydarzeń w tym regionie. Z tego powodu organizujemy webinar, podczas którego porozmawiamy o przyszłości Grupy Warszawa - 19 maja o 14:00. Jeżeli chciałbyś / chciałabyś się zaangażować - dołącz do spotkania. Zapisz się za pomocą formularza: