Webinar UNDER CONTROL z Gościem specjalnym!

Wymiana wiedzy i doświadczeń online z ekspertami ICV /

For our Foreign Guests: Online knowledge and experience exchange with ICV experts

12 maja o 14:00 weź udział w bezpłatnym webinarze prowadzonym przez Małgorzatę Podskarbi (Członek Zarządu ICV GLOBAL, Menedżerka w Volkswagen Poznań) oraz dra Tomasza M. Zielińskiego (Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA). Gościem specjalnym spotkania będzie Prof. Utz Schäffer - Director at Institute of Management Accounting and Control (IMC), WHU – Otto Beisheim School of Management, Przewodniczący Rady Nadzorczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV).


On May 12 at 2 p.m. take part in a free webinar hosted by Małgorzata Podskarbi (Member of the Board of ICV GLOBAL, Manager at Volkswagen Poznań) and Dr. Tomasz M. Zieliński (Managing Director of ICV POLSKA). The special guest of the meeting will be Prof. Utz Schäffer - Director at Institute of Management Accounting and Control (IMC), WHU - Otto Beisheim School of Management, Chairman of the Supervisory Board of the International Association of Controllers (ICV).

Tematem webinaru będzie: The Future of Controlling.

Porozmawiamy o:

  • Kim jest controller ery digitalizacji?
  • Role controllerów w przyszłości
  • Kompetencje controllerów w przyszłości
  • Umiejętności charakterystyczne dla roli controllera w przyszłości

Webinar prowadzony będzie w języku angielskim.


The topic of the webinar will be: The Future of Controlling.

We will talk about:

  • Who is the controller of the digitization era?
  • Roles of controllers in the future
  • Competence of controllers in the future
  • Skills characteristic of the role of a controller in the future

The webinar will be conducted in English.


Chcemy zaangażować uczestników webinaru - przygotowaliśmy dla Was ciekawe ankiety, które poprowadzimy "na żywo" - wspólnie omówimy wyniki i wyciągniemy wnioski. Jesteśmy otwarci na dyskusję - za pomocą czatu uczestnicy mogą zadawać pytania, komentować, wymieniać doświadczenia.


We want to involve the participants of the webinar - we have prepared interesting surveys for you, which we will conduct "live" - we will discuss the results together and draw conclusions. We are open to discussion - using the chat, participants can ask questions, comment and exchange experiences.

Webinar organizowany jest przez Akademię Controllingu (partnera i wyłącznego przedstawiciela ICV w Polsce).


The webinar is organized by the Controlling Academy (partner and exclusive representative of ICV in Poland).