Edyta Szarska

Edyta Szarska

CIMA ADV DIP MA, IBCS® CERTIFIED CONSULTANT Członek Zarządu Controlling Partner Sp. z o.o.

Grupa Robocza ICV Warszawa

Ekspert w dziedzinie finansów i controllingu z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w controllingu. Członek Stowarzyszenia IBCS i ICV. Posiada tytuł ICC (certyfikowany konsultant IBCS®, International Business Communication Standards) i jest członkiem kilkuosobowego zespołu trenerów IBCS® Institute.

Uczestniczyła w procesach tworzenia i rozwoju controllingu firm przygotowujących się do zmian właścicielskich. Jest członkiem kilkunastoosobwego zespołu międzynarodowej grupy projektowej ICV, która wspiera rozwój controllingu firm w różnych krajach. W pracy doradczej proponuje rozwiązania oparte na własnych doświadczeniach praktycznych controllera, stale rozwijanych o wiedzę zdobywaną w ramach IBCS Institute, ICV
i Controller Akademie.