Grupa Robocza ICV Szczecin

Misją grupy roboczej ICV Szczecin jest wzrost kompetencji controllingowych, technicznych oraz miękkich, ważnych w pracy w działach finansowych oraz generowanie inspiracji dla wprowadzania innowacyjnych rozwiązań controllingowych, poprzez stworzenie platformy wymiany doświadczeń dla członków koła i zainteresowanych słuchaczy z województwa zachodniopomorskiego.

Tematy, które będziemy poruszali na spotkaniach naszej grupy to:

 • BI Reporting – narzędzia i praktyki w stosowaniu
 • Narzędzia back-end w projektowaniu rozwiązań Business intelligence
 • Machine learning w finansach
 • Prognozowanie
 • Budżetowanie
 • Zasobowo-procesowy rachunek kosztów
 • Activity based costing
 • Struktury baz danych i hurtowni danych
 • SQL w analityce i controllingu
 • Python dla finansów i controllingu
 • Skrypty języka R dla controllingu
 • Efektywna komunikacja z działami operacyjnymi
 • Miękkie narzędzia controllera
 • Efektywna komunikacja
 • Rozwój osobisty wspierający pracę analityka i controllera

Przeczytaj artykuł opracowany podczas spotkania BI Reporting i jego wpływ na rolę controllera jako partnera biznesowego

Przeczytaj artykuł opracowany podczas spotkania Data Science - Controllerze, czas na aktualizację kompetencji

Damian Przybylski
Damian Przybylski
Lider Grupy Roboczej ICV Szczecin, Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA®) | Business Controller CE