ICV Young Controllers Barcamp

ICV Young Controllers Barcamp

Grupa Robocza ICV Young Controllers Barcamp ma na celu integrację młodych controllerów i finansistów. Studenci najlepszych uczelni w Polsce, kierunków ekonomicznych i finansowych spotykają się co roku podczas Controlling Intelligence Adventure - Kongresów ICV POLSKA. Na sesji tematycznej ICV Young Controllers Barcamp prezentują referaty i wyniki swoich badań. To doskonała okazja, by wymieniać się doświadczeniami i pozyskiwać cenne kontakty biznesowe.

Studenci poprzez zaangażowanie w grupę zdobywają nowe umiejętności i rozwijają kompetencje społeczne (prezentacja na forum, dyskusja, radzenie sobie ze stresem).

Liderem Grupy jest dr Piotr Kozak - Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Zarządczej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jeżeli chcesz zaangażować się w działania Grupy i dołączyć do najbliższego spotkania podczas Kongresu Controlling Intelligence Adventure  - napisz do nas: icv@akademiacontrollingu.pl!

dr Piotr Kozak
dr Piotr Kozak
Lider Grupy Roboczej ICV Young Controllers Barcamp