Studia Podyplomowe pod patronatem ICV

Akademia Controllingu Finansowego w Grupach Kapitałowych (SGH)

Szkola Glowna Handlowa w Warszawie

Studia "Akademia Controllingu Finansowego w Grupach Kapitałowych" prowadzone w Szkole Głównej Handlowej (SGH) pozwolą uczestnikom praktycznie realizować proces operacyjnego jak i strategicznego controllingu finansowego w przedsiębiorstwie oraz w grupie kapitałowej poprzez wybór właściwych narzędzi analitycznych rachunku kosztów, przygotowanie budżetów finansowych, monitorowanie ich wykonania oraz przygotowanie  informacji finansowych na potrzeby decyzyjne.

Program dostosowany jest do standardów przyjętych w praktyce gospodarczej, aktualnych międzynarodowych trendów i potrzeb controllerów finansowych.

Studia te skierowane są do kadry średniego i wyższego szczebla pionów finansowych zarówno w organizacjach transnarodowych, jak i lokalnych przedsiębiorstwach - osób, które posiadają już dyplom szkoły wyższej i zamierzają poszerzyć swoją wiedzę w zakresie controllingu finansowego

Studia są efektem współpracy pomiędzy Kolegium Zarządzania i Finansów  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie a:

  • Międzynarodowym Stowarzyszeniem Controllerów  ICV (Internationaler Controller Verein) z siedzibą w Monachium (www.icv.pl),
  • firmą doradczo-szkoleniową ABC Akademia Sp. z o.o. specjalizującą się w projektowaniu i wdrażaniu zarządczych systemów controllingowych opartych na zasobowo-procesowym rachunku kosztów oraz oprogramowaniu Doctor Coster® (www.abcakademia.com.pl)
  • firmą Pracownia Gier Szkoleniowych Sp. z o. o. - pierwszym w Polsce dostawcy programów szkoleniowych opartych na grach i symulacjach biznesowych (www.pracowniagier.com).

Efektem tej współpracy są urozmaicone zajęcia dydaktyczne prowadzone przez praktyków - przedstawicieli ICV oraz powyższych Partnerów oraz ich wkład merytoryczny w program studiów.

Kierownikiem Studiów jest dr hab. Tomasz Cicirko, prof. SGH.


Business Controlling (UMK)

Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu

Studia "Business Controlling" prowadzone na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu wyróżnia autorski program kształtujący wiedzę, umiejętności i kompetencje w pracy controllera, realizowany we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Controllerów ICV (www.icv.pl).

Studia wyróżnione zostały certyfikatem “Studia z Przyszłością” przyznawanym kierunkom o nowoczesnej koncepcji i najwyższej jakości kształcenia, dostosowaniem do potrzeb pracodawców.  Modułowy program oparty na wiedzy eksperckiej i doświadczeniu Partnerów realizowany jest w interaktywnej formie warsztatów i symulacyjnych gier biznesowych oraz prezentacjach „best practices”.

Trzy filary programu „Business Controlling”:

  • Wiedza – inspiracja dla poszukiwania efektywnych rozwiązań controllingowych
  • Umiejętności – możliwość praktycznego zastosowania rozwiązań controllingowych
  • Kompetencje – podstawa skutecznego i kreatywnego działania.

Atuty studiów „Business Controlling”

  • Modułowy autorski program oparty na wiedzy i doświadczeniu Partnerów
  • Wiedza ekspercka i doświadczenie praktyczne wykładowców
  • Interaktywna forma zajęć

Kierownikiem Studiów jest dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK.