Historia ICV w Polsce

Czlonkostwo indywidualne w ICV

Rok 2004 to początek działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) w Polsce. Właśnie wtedy dr Adrianna Lewandowska dzięki pomocy ze strony dra Herwiga Friedaga z Berlina wprowadziła Polskę do Stowarzyszenia jako pierwszy kraj członkowski spoza obszaru niemieckojęzycznego.

Inicjatywa spotkała się z ogromnym entuzjazmem środowiska biznesu: menedżerów, controllerów i finansistów, którzy szybko dostrzegli możliwości rozwoju, jakie oferowało ICV. W kraju od momentu pojawienia się Stowarzyszenia zaczęła się rewolucja dotycząca rozumienia i definiowania pojęcia controllingu - z kwalifikowania go jako proces wspierający, coraz częściej dostrzegano także jego zarządczą funkcję. Pojawiające się innowacje i rozwiązania w biznesie także wymagały ciągłego poszerzania wiedzy i wymiany doświadczeń z innymi praktykami z branży. Zaowocowało to organizacją w 2007 roku pierwszego Międzynarodowego Kongresu Controllerów ICV Polska, podczas którego zebrało się znakomite gremium praktyków biznesu z całej Europy. Spotkania te są kontynuowane, a rokrocznie zwiększa się liczba ich uczestników. Dziś Kongres Controlling Intelligence Adventure organizowany przez ICV POLSKA jest największym wydarzeniem dla controllerów i finansistów w Europie Środkowo-Wschodniej.

Kolejne lata przynosiły ICV Polska nie tylko kolejne wyzwania i projekty, ale także zmiany w kierownictwie.
Od 2018 roku Dyrektorem Zarządzającym, CEO, oraz delegatem ICV na Polskę został dr Tomasz M. Zieliński.