ICV Białystok

Grupa Robocza ICV Białystok

Zespół budujący Grupę Roboczą Białystok to team praktyków zainteresowanych realną pracą nad rozwojem controllingu.
Na spotkaniach żywo dyskutujemy oraz określamy cele, wymieniamy doświadczenia. Poprzez to wszystkim uczestnikom dajemy możliwość kształtowania coraz to nowych umiejętności, a także kreowania profilu zawodowego, dzięki któremu mogą określać się mianem controllingowych ekspertów.
Tematyka spotkań jest zawsze różnorodna, co pozwala na poznawanie świata biznesu przez pryzmat coraz to nowych rozwiązań.

Poprzednie spotkania Grupy Roboczej

Anna Woźniak
Anna Woźniak
Lider Grupy Roboczej ICV Białystok, Dyrektor Finansowy firma produkcyjna
Joanna Olszewska
Joanna Olszewska
Członek Zarządu Grupy Roboczej ICV Białystok, Kierownik Działu Controllingu i Finansów w Masterpress S.A.