Grupa Robocza ICV Pomorze

Grupa Robocza ICV Pomorze

Misja Regionalnej Grupy Roboczej Pomorze, która rozpoczęła swoje działanie w 2019 roku brzmi: Wspieramy się dla dobra przedsiębiorstw w których pracujemy i dla nas samych. Liderem jest Bartłomiej Szymaniak.

Główne cele działalności to:

  • wspieranie integracji i samoorganizacji controllerów na Pomorzu,
  • wymiana doświadczeń nt. rozwiązywania problemów ogólnych ale także specyficznych dla regionu,
  • promocja controllingu i controllerów jako źródła kluczowej dla rozwoju przedsiębiorstw wiedzy biznesowej.

W trakcie spotkań członkowie grupy podejmują dyskusję na szereg zagadnień związanych nie tylko z controllingiem, ale także szeroko pojętym biznesem. Są to m.in.:

  • Nowoczesne narzędzia wspierające pracę controllerów np. RPA,
  • Controlling projektów pomocniczych w przedsiębiorstwach (np. IT, ISO),
  • Controlling w firmach outsourcingowych BPO/SSC/ITO,
  • Raportowanie i analityka – gdzie jest granica między IT a controllingiem,
  • Specyfika regionu pomorskiego a szanse dla rozwoju przedsiębiorstw,
  • Data science/Machine learning/Deep learning jako strategiczne źródła wiedzy dla controllingu.

W skład Zarządu Regionalnej Grupy Roboczej ICV Pomorze wchodzą Bartłomiej Szymaniak, Katarzyna Szymczak-Dampc Dyrektor Działu Finansów NDI S.A. oraz Beata Zawalich Dyrektor Działu Controllingu MEC Koszalin.

Przeczytaj artykuł opracowany przez grupę na spotkaniu Ocena opłacalności inwestycji

Przeczytaj artykuł opracowany przez grupę na spotkaniu Automatyzacja i robotyzacja (RPA) procesów finansowych i controllingowych

Przeczytaj artykuł opracowany przez grupę na spotkaniu Psychologiczne aspekty w pracy controllera, jako sparing partnera dla zarządu

Przeczytaj artykuł opracowany przez grupę na spotkaniu Agent/ka 007 - Controllerzy jako agenci zmian w organizacjach

Bartłomiej Szymaniak
Bartłomiej Szymaniak
Lider Grupy Roboczej ICV Pomorze
Katarzyna Szymczak-Dampc
Katarzyna Szymczak-Dampc
CFO, Executive Vice President w Dekpol S.A.
Beata Zawalich
Beata Zawalich
Dyrektor Działu Controllingu MEC Koszalin
Monika Makowska
Członek Zarządu Grupy Roboczej ICV Pomorze, Pełnomocnik Zarządu w Ekolan S.A.