ICV Pomorze

Grupa Robocza ICV Pomorze

Misja Regionalnej Grupy Roboczej Pomorze, która rozpoczęła swoje działanie w 2019 roku brzmi: Wspieramy się dla dobra przedsiębiorstw w których pracujemy i dla nas samych. Liderem jest Bartłomiej Szymaniak.

Główne cele działalności to:

  • wspieranie integracji i samoorganizacji controllerów na Pomorzu,
  • wymiana doświadczeń nt. rozwiązywania problemów ogólnych ale także specyficznych dla regionu,
  • promocja controllingu i controllerów jako źródła kluczowej dla rozwoju przedsiębiorstw wiedzy biznesowej.

W trakcie spotkań członkowie grupy podejmują dyskusję na szereg zagadnień związanych nie tylko z controllingiem, ale także szeroko pojętym biznesem. Są to m.in.:

  • Nowoczesne narzędzia wspierające pracę controllerów np. RPA,
  • Controlling projektów pomocniczych w przedsiębiorstwach (np. IT, ISO),
  • Controlling w firmach outsourcingowych BPO/SSC/ITO,
  • Raportowanie i analityka – gdzie jest granica między IT a controllingiem,
  • Specyfika regionu pomorskiego a szanse dla rozwoju przedsiębiorstw,
  • Data science/Machine learning/Deep learning jako strategiczne źródła wiedzy dla controllingu.

W skład Zarządu Regionalnej Grupy Roboczej ICV Pomorze wchodzą Bartłomiej Szymaniak, Katarzyna Szymczak-Dampc Dyrektor Działu Finansów NDI S.A. oraz Beata Zawalich Dyrektor Działu Controllingu MEC Koszalin.

Poprzednie spotkania Grupy Roboczej

 

Bartłomiej Szymaniak
Bartłomiej Szymaniak
Lider Grupy Roboczej ICV Pomorze
Katarzyna Szymczak-Dampc
Katarzyna Szymczak-Dampc
CFO, Executive Vice President w Dekpol S.A.
Beata Zawalich
Beata Zawalich
Dyrektor Działu Controllingu MEC Koszalin
Monika Makowska
Członek Zarządu Grupy Roboczej ICV Pomorze, Pełnomocnik Zarządu w Ekolan S.A.