Beata Zawalich

Beata Zawalich

Dyrektor Działu Controllingu MEC Koszalin

Grupa Robocza ICV Pomorze

Za każdym razem, kiedy widzisz biznes, który odnosi sukces, oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję! – P. Drucker

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego od lat związana z obszarem controllingu i finansów. Zawodowo zaangażowana w branżę energetyczną; pracowała m.in. w firmie Energa, obecnie Dyrektor Controllingu
w Miejskiej Energetyce Cieplnej w Koszalinie.
Posiada rozległe kompetencje z zakresu monitorowania kosztów, analizy finansowej, koordynowania projektów potwierdzone certyfikatami, m.in. PRINCE2 ® Foundation.