Dyrektor Zarządzający ICV Polska

Dr Tomasz M. Zieliński

"Istotą controllingu jest orientacja na przyszłość oraz ścisła współpraca menedżerów z controllerami. Proces controllingowy jest kluczowym procesem zarządczym, który prowadzi do budowania przewagi konkurencyjnej każdej organizacji. Celem naszego Stowarzyszenia jest integracja środowiska, wzmocnienie statusu i rangi społeczności controllerów oraz pokazanie ich istotnej roli jako kluczowych partnerów biznesowych kadry zarządzającej.

Stowarzyszenie ICV da Ci ogromne możliwości rozwoju, przystąpisz także do prestiżowej krajowej i międzynarodowej sieci profesjonalistów. Liczne przykłady karier naszych członków wskazują na to, że zaangażowanie w ICV się opłaca i na pewno będzie ważnym krokiem oraz siłą napędową Twojej ścieżki rozwoju."

Dołącz do nas i przekonaj się sam – zapraszam!
dr Tomasz M. Zieliński
Dyrektor Zarządzający, CEO w ICV POLSKA

Biografia

 • 2014 - doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dziedzina: finanse, specjalność: rachunkowość, controlling
 • 2001 – 2002 Podyplomowe Studium Pedagogiczne, Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • 1995 – 2000 magister Ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Kierunek Zarządzanie i Marketing, Specjalność: Transport i Logistyka,

Współpraca z praktyką gospodarczą

 • 2006 – prezes zarządu oraz opiekun merytoryczny firmy Akademia Controllingu Sp. z o.o., która jest firmą szkoleniową specjalizującą się w realizacji programów szkoleniowych z obszaru controllingu i rachunkowości zarządczej.
 • Autor koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA), która wdrażana jest w największych grupach kapitałowych oraz przedsiębiorstwach z wielu branż produkcyjnych, handlowych, finansowych i usługowych, m.in.: ORLEN Laboratorium, LOTOS Kolej, ENERGA Obrót, Electrolux, FirstData (POLCARD), Komputronik, Blachotrapez, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Spomlek, PROFIm i wiele innych.
 • 2022 – IBCS® Certified Consultant
 • 2019-2022 Dyrektor Controllingu oraz Business Intelligence w Grupie Kapitałowej VOX
 • Trener w ponad stu szkoleniach z obszaru controllingu i rachunkowości zarządczej, zasobowo-procesowego rachunku kosztów oraz zarządzania procesowego.
 • Prelegent na kilkudziesięciu konferencjach z obszaru controllingu i rachunkowości zarządczej oraz systemów Business Intelligence.

Osiągnięcia i nagrody

 • 2016  – Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2015/2016 - za monografie pt. "Zielony controlling i finanse. Podstawy teoretyczne" oraz "Green Controlling and Finance. Theoretical Framework".
 • 2015 – Wyróżnienie Zarządu Głównego oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w konkursie na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości w kategorii prac doktorskich za pracę pod tytułem „Zasobowo-procesowy rachunek kosztów w przedsiębiorstwie”.
 • 2007 – Nagroda zespołowa I stopnia J.M. Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w dziedzinie osiągnięć dydaktycznych, za podręcznik pt.: „Logistyka w biznesie”.

Problematyka badawcza

 • zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK) – Resource and Process Consumption Accounting (RPCA),
 • controlling i rachunkowość zarządcza,
 • rachunek kosztów środowiskowych (green controlling),
 • zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie procesowe (process management),
 • predykcyjne systemy analityki biznesowej (predictive business analytics),
 • systemy wspierające zarządzanie klasy: Business Intelligence (BI) oraz Corporate Performance Management (CPM).

Dydaktyka

 • od 2016 – Wykładowca na Studiach Podyplomowych „Akademia Controllingu w Grupach Kapitałowych” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • od 2013 – Wykładowca na Studiach Podyplomowych „Analiza ekonomiczna i controlling” Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 • od 2004 – Wykładowca na Studiach Podyplomowych „Logistyka i Zarządzenie Międzynarodowymi Łańcuchami Dostaw” Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 • 2008 – Wykładowca na Studiach Podyplomowych „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” Uniwersytetu Łódzkiego,
 • 2007 – 2008 – Wykładowca na Studiach Podyplomowych „Business Intelligence” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • 2001 – 2007 – Wykładowca na Studiach Licencjackich i Podyplomowych Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.

Najważniejsze publikacje

 • Zieliński, T.M., 2017, Zasobowo-procesowy rachunek kosztów, Akademia Controllingu, Poznań.
 • Zieliński, T.M., 2017, Mądrość strategiczna, doskonałość operacyjna i zysk, Akademia Controllingu, Poznań.
 • Zieliński, T.M., 2016, Środowiskowy rachunek kosztów, w: Kochalski, C. (red.), Zielony controlling i finanse – podstawy teoretyczne, C.H. Beck Warszawa.
 • Zieliński, T.M., 2016, Green Cost Accounting, w: Kochalski, C. (eds.), Green controlling and Finance – theoretical framework, C.H. Beck Warszawa.
 • Zieliński, T.M., 2015, Spirala śmierci kosztów stałych a rentowność produktów, Controlling + finanse, nr 40/2015.
 • Kochalski, C., Zieliński, T.M., 2014, Badania nad zaawansowaniem rachunków kosztów w spółkach giełdowych w Polsce, w: Duraj, N. (red.), Wartość rynkowa, struktura kapitału i efektywność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Zieliński T.M., 2013, Zasobowo-procesowy rachunek kosztów, Controlling - wiedza i narzędzia praktyczne, nr 28/2013.
 • Zieliński, T.M., 2008, Rachunek kosztów działań w łańcuchach dostaw, Ciesielski, M. (red.), Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE Warszawa.
 • Zieliński, T.M., 2007, Odkrywanie prawdy o zyskach: teoria i praktyka systemów ABC/M, Akademia Menedżera, Poznań 2007.
 • Zieliński, T.M., 2005, Koszty logistyki i rachunek kosztów działań, Ciesielski, M. (red.), Logistyka w biznesie, PWE Warszawa.

Ponadto od 2001 roku jest autorem ponad 40 artykułów z obszaru controllingu i rachunkowości zarządczej.

Hobby

 • muzyka,
 • podróże,
 • ogrodnictwo,
 • sztuka przetrwania,
 • sztuki walki, piłka nożna