Artykuł: Controller w czasach zmienności cz. I – jak wyjść poza uproszczony wybór „przystosuj się lub giń?”

Dyskusja w gronie Ekspertów ICV POLSKA!

8 grudnia 2022 r. w formie online odbyło się piąte spotkanie Grupy Roboczej ICV Pomorze. Organizatorem spotkania było Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV Polska), a temat przewodni brzmiał: Controller w czasach zmienności, cz. I – jak wyjść poza uproszczony wybór „przystosuj się lub giń?”. Naszym prelegentem ekspertem był dr Paweł Błaszkiewicz, trener umiejętności menedżerskich, konsultant, praktyk zarządzania zasobami ludzkimi, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, prowokator myślenia.

Podczas webinaru mowa była o zadaniach controllera w kontekście myślenia strategicznego, zdolności do sterowania i adaptacji do nowych warunków.

Poniżej udostępniamy artykuł opracowany po spotkaniu.