Monika Makowska

Członek Zarządu Grupy Roboczej ICV Pomorze, Pełnomocnik Zarządu w Ekolan S.A.