Relacja ze spotkania ICV Białystok – ICV CASE STUDY – Nowoczesny rachunek kosztów

28 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie online Grupy Roboczej ICV Białystok. Tematem spotkania, przygotowanego w ramach cyklu webinarów ICV Case Study, był Nowoczesny rachunek kosztów.

Spotkanie było okazją do analizy ciekawego case study i  poznania dobrych praktyk wdrożeniowych, a także inspirującej dyskusji z udziałem uczestników w ramach sesji Q&A.

W agendzie spotkania znalazły się następujące tematy:

 • Model 12 Poziomów Dojrzałości Rachunku Kosztów (IFAC):
  • Jak ustalić poziom dojrzałości rachunku kosztów?
  • Koncepcje nowoczesnych rachunków kosztów.
  • Trendy w rozwoju rachunku kosztów.

Tematykę przedstawił dr Tomasz M. Zieliński, Dyrektor Zarządzający w ICV POLSKA, Prezes Zarządu i wykładowca w Akademia Controllingu Sp. z o.o.

 • Wdrożenie ZPRK w firmie Masterpress:
  • Przesłanki wdrożenia nowoczesnego rachunku kosztów w firmie Masterpress.
  • Omówienie struktury zasobowo-procesowego rachunku kosztów wdrożonego w Masterpress.
  • Układ MPK jako podstawa przyczynowo-skutkowej kalkulacji kosztów.
  • Rozliczanie i kalkulacja kosztów zasobów, procesów, produktów i klientów.
  • Kluczowe czynniki sukcesu wdrażania nowoczesnych rachunków kosztów.
  • Korzyści z wdrożenia ZPRK.

Case study zaprezentowała Joanna Olszewska, Członek Zarządu Grupy Roboczej ICV Białystok, Kierownik Działu Controllingu i Finansów w Masterpress S.A.

Po zapoznaniu się z wdrożeniem uczestnicy wzięli udział w sesji pytań i odpowiedzi oraz dyskusji merytorycznej, dotyczącej tematyki nowoczesnych rachunków kosztów i ich wpływu na profesję controllerów i proces controllingowy.