Akademia Controllingu

Akademia Controllingu Sp. z o.o. partnerem strategicznym ICV w Polsce

 

Sprawdź harmonogram szkoleń 2023 <<

Jesteś zainteresowany szkoleniami - skontaktuj się z nami: info@akademiacontrollingu.pl

Akademia Controllingu Sp. z o.o. jest partnerem i wyłącznym przedstawicielem Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) w Polsce i tym samym zapewnia dostęp do zaawansowanych programów szkoleniowych z obszaru controllingu i zarządzania.

Synergia ICV i Akademia Controllingu Sp. z o.o.

Współpraca ICV z Akademią Controllingu daje polskim controllerom możliwość skorzystania z synergii wynikającej z połączenia dostępu do zaawansowanej wiedzy dostarczanej przez Akademię Controllingu oraz praktyki i relacji osobistych, za którymi stoi ICV.

Połączenie to sprawia, że controllerzy mogą patrzeć na swój rozwój długoterminowo i rozwijać swoje kompetencje zarówno twarde jak i miękkie w kierunku bycia partnerem biznesowym kadry zarządzającej. Ponadto dostęp do szerokiej sieci kontaktów ICV zapewnia ogromne możliwości wymiany doświadczeń zarówno na gruncie polskim jak i zagranicznym.

Akademia Controllingu zapewnia solidne wykształcenie oparte na nowoczesnych i kompleksowych programach szkoleniowych. Tematyka szkoleń rekomendowana jest przez ICV, IMA, IFAC, CAM-I. W trakcie warsztatów realizowanych przez Akademię Controllingu uczestnicy rozwijają zarówno kompetencje twarde, analityczne jak i miękkie, interpersonalne.  ICV to gwarancja nawiązania ciekawych, cennych kontaktów na szeroką skalę oraz przede wszystkim zdobycie praktycznych rozwiązań poprzez udział w różnych formach aktywności takich jak Kongres CIA, grupy regionalne i tematyczne, seminaria z ekspertami ICV.

Akademia Controllingu Sp. z o.o. - pierwszy wybór controllerów w Polsce.

Akademia Controllingu Sp. z o.o. zapewnia solidne wykształcenie controllerów dzięki realizacji nowoczesnych  i kompleksowych programów szkoleniowych. Tematyka szkoleń rekomendowana jest przez największe organizacje controllerów i finansistów jak: ICV, IMA, IFAC, CAM-I. W trakcie szkoleń realizowanych przez Akademię Controllingu uczestnicy rozwijają zarówno kompetencje twarde, analityczne jak i miękkie, interpersonalne.

Szkolenia realizowane są zarówno jako szkolenia otwarte jak i szkolenia zamknięte. Dla controllerów, pracowników pionów finansowych oraz menedżerów dostępne są następujące szkolenia:

 • Controlling i nowoczesny rachunek kosztów – zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RPCA)
 • Budżetowanie w przedsiębiorstwie oraz budżetowanie elastyczne (ZPRK/RPCA)
 • Controlling produkcji
 • Controlling procesów logistycznych
 • Controlling sprzedaży oraz zarządzanie kosztami i rentownością klientów
 • Komunikacja i perswazja w pracy controllerów
 • Controlling strategiczny
 • Controlling finansowy w grupach kapitałowych
 • Business intelligence w controllingu
 • Zarządzanie procesowe i mapowanie procesów biznesowych
 • Controlling projektów i zarządzanie projektami
 • Controlling dla menedżerów

Standardy i wysoka jakość szkoleń

Akademia Controllingu Sp. z o.o. wyróżnia się wysoką jakością merytoryczną i organizacyjną, potwierdzoną Akredytacją Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej (SUS 2.0), Członkostwem w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych oraz najwyższymi ocenami w ankietach ewaluacyjnych.

Programy szkoleniowe Akademii Controllingu Sp. z o.o. opierają się na licznych przykładach z polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Prezentowane na szkoleniach koncepcje i rozwiązania rekomendowane są między innym przez ICV.

Come together, work together, grow together

Dzięki współpracy ICV i AC motto Stowarzyszenia „Come together, work together, grow together” – będzie jeszcze ważniejsze, a także bardziej aktualne. Z jednej strony zapewnimy rozwój ICV oraz szeroką wymianę doświadczeń, a z drugiej zapewniamy przypływ światowej, praktycznej wiedzy z obszaru controllingu i zarządzania do Polski.

Pierwszy wybór controllerów w Polsce

Nasze motto „Akademia Controllingu Sp. z o.o. - Pierwszy wybór controllerów w Polsce”, zobowiązuje nas również do ciągłego rozwoju i zapewnienia długoterminowej oferty rozwojowej naszym klientom. Współpraca z ICV daje nam właśnie tę możliwość, która z pewnością przełoży się na korzyści dla wszystkich członków ICV oraz klientów Akademii Controllingu Sp. z o.o.

Akademia Controllingu Sp. z o.o. to firma szkoleniowa, która ma ugruntowaną pozycję na rynku, a jej klientami są największe polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa.

Opiekun merytoryczny Akademii Controllingu Sp. z o.o.

 

Opiekunem merytorycznym Akademii Controllingu Sp. z o.o. jest
dr Tomasz M. Zieliński, Dyrektor Zarządzający (CEO) ICV POLSKA.