Misja i wartości

Misją Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) jest szerzenie nowoczesnego podejścia do controllingu oraz promowanie roli controllera jako partnera biznesowego kadry zarządzającej.

Controlling jest dla nas procesem zarządczym zorientowanym na cel, który będzie skuteczny tylko dzięki współpracy controllerów z menedżerami. Nasza filozofia za główny cel stawia zapewnienie zrównoważonego rozwoju i sukcesu.

Celem controllingu jest zatem ciągłe i trwałe podnoszenie wartości firmy, a nie krótkoterminowa maksymalizacja zysku. Ważnym jest jednak zachowanie równowagi pomiędzy budową potencjału do osiągania przyszłego sukcesu a ciągłym, bieżącym generowaniem zysków.


Postrzegamy controlling holistycznie
.
Nie tylko widzimy koszty, ale przede wszystkim – rynek. Wierzymy, że planowanie, jako świadome podejście do przyszłości, umożliwia organizacjom identyfikowanie szans, budowanie przewagi konkurencyjnej oraz elastyczne reagowanie na zmiany rynkowe.

Takie podejście ukazuje controllera jako „pozytywnego wichrzyciela”, inspiratora przyszłych zmian oraz partnera biznesowego kadry zarządzającej. Controllerzy wskazują możliwości doskonalenia i rozwoju, przyjmują przy tym niezależną postawę i biorą na siebie odpowiedzialność za sukces firmy. Nie zadowala ich samo przygotowywanie liczb i zestawień, ale skupiają się na ich wykorzystywaniu. Controllerzy za liczbami widzą ludzi. Zachowują neutralną postawę, działają dla dobra całej firmy, a nie na rzecz konkretnych interesów. Controllerzy są sumieniem biznesowym swojej firmy, wprowadzają pozytywny zamęt oraz mają silny charakter.

Controller, w rozumieniu jego roli przedstawianej przez ICV, to jedna z najbardziej interdyscyplinarnych i najbardziej potrzebnych oraz pożądanych funkcji pracowniczych w większości przedsiębiorstw.

Zapoznaj się z filozofią controllingu prezentowaną przez ICV!

Ważne linki na ICV GLOBAL: