Artykuł: AI w sektorze finansowym: szanse, wyzwania, zagrożenia – teoria i warsztaty z wykorzystaniem Chat GPT

Wymiana doświadczeń i dyskusja w gronie Ekspertów ICV POLSKA!

W dniu 15 marca 2024 r., w murach Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyło się wyjątkowe spotkanie zorganizowane we współpracy Instytutu Ekonomii i Finansów US oraz Regionalnej Grupy Roboczej ICV Szczecin. Tematyka spotkania brzmiała „AI w sektorze finansowym: szanse, wyzwania, zagrożenia”. Wydarzenie to zgromadziło ekspertów oraz praktyków z dziedziny finansów, skupiając się na teorii i praktycznym wykorzystaniu narzędzi AI, takich jak Chat GPT, w codziennej pracy controllerów i managerów finansowych.

Spotkanie zainaugurowali prof. dr hab. Iga Rudawska, Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów US, prof. dr hab. Waldemar Gos, Kierownik Katedry Rachunkowości, oraz dr Tomasz M. Zieliński, Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA. Uczestnicy mogli zgłębić temat AI, rozważając jego wpływ na przyszłość sektora finansowego. Z warsztatów i dyskusji wyłoniły się kluczowe wnioski: AI oferuje nie tylko automatyzację i optymalizację procesów, ale również wyzwania związane z zastosowaniem w praktyce księgowej i finansowej.

W roli ekspertów wystąpili:

  • dr Michał Hendryk, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US, Project Manager w Zarzecki i Wspólnicy sp. z o.o. Rzecznik Prasowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce;
  • dr Tomasz M. Zieliński, ekspert biznesowy, konsultant i wykładowca posiadający praktyczne doświadczenie w obszarze zarządzania kosztami i rentownością, controllingu, zarządzania procesowego oraz Business Intelligence.

Poniżej udostępniamy artykuł opracowany po spotkaniu.