Artykuł: Controllers Handbook – zadania i rola controllingu w kontekście wyzwań 2023 roku

Dyskusja w gronie Ekspertów ICV POLSKA!

20 stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie Regionalnej Grupy Roboczej ICV Warszawa, która wznowiła działalność po dłuższej przerwie. Spotkanie zostało zorganizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV Polska) we współpracy z warszawską Szkołą Główną Handlową. Tematem przewodnim był: Controllers Handbook – zadania i rola controllingu w kontekście wyzwań 2023 roku, a uczestnicy spotkali się, by wskazać potencjalne wyzwania i kierunki rozwoju controllingu w polskich przedsiębiorstwach.

Część merytoryczną otworzyła ekspercka prezentacja dra Tomasza M. Zielińskiego, Dyrektora Zarządzającego ICV Polska: Controlling Process Model 2.0 – rekomendacje ICV/IGC dla projektowania procesów controllingu –przedstawiająca spektrum procesów controllingowych jako punkt wyjściowy dla budowy Controllers Handbook.

W ramach przygotowania do spotkania RGR ICV Warszawa przeprowadzone zostało badanie ankietowe „Controllers Handbook – jakie procesy rozwijać i doskonalić w controllingu?”. Autorski kwestionariusz, opracowany przez Zarząd ICV Warszawa, oparty został na procesowych modelach controllingu, a uzyskane odpowiedzi miały na celu identyfikację procesów i zadań, które w ocenie respondentów powinny być rozwijane lub ograniczane. Na spotkaniu zaprezentowano wyniki opierające się na 38 odpowiedziach, które udało się pozyskać w ramach badania.

Wyodrębnione w wyniku badania trendy stanowiły podstawę do wystąpień problemowych przedstawionych w drugiej części spotkania. W ramach każdego z bloków wprowadzeniem do dyskusji było praktyczne studium przypadku lub prezentacja ekspercka prowadzona przez Członków Zarządu ICV Warszawa:

  • Prognozowanie operacyjne i finansowe (prelegent: Magdalena Farbiś, Członek Zarządu ICV Warszawa),
  • Prognozowanie cash flow i projekcja pozycji gotówkowej (prelegent: Mariusz Sumiński, Lider ICV Warszawa),
  • Controller jako partner biznesowy (prelegent: Marcin Błaszczak, Członek Zarządu ICV Warszawa),
  • Narzędzia informatyczne dla controllingu (prelegent: Paweł Musiał, Członek Zarządu ICV Warszawa).

Wiele wartościowych wniosków i przemyśleń pojawiało się w trakcie sesji Q&A oraz w ramach komentarzy uczestników spotkania.

Poniżej udostępniamy artykuł opracowany po spotkaniu oraz podsumowanie wyników ankiety „Controllers Handbook”.