Artykuł: ESG – wartość czy przymus? Jak wykorzystać trend ESG w przedsiębiorstwie?

Dyskusja w gronie Ekspertów ICV POLSKA!

W dniu 19 kwietnia 2023 r. Grupa Robocza Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV Polska) – ICV Dolny Śląsk – zaprosiła do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat trendu ESG. Spotkanie odbyło się w siedzibie banku Santander we Wrocławiu, było niezwykle intensywne, jako że tematyka nadal wzbudza wiele pytań, chociaż nie jest całkowicie nowa.
Spotkanie moderował Lider Grupy Roboczej ICV Dolny Śląsk Dariusz Okniński, przy aktywnym współudziale pozostałych Członków Zarządu ICV Dolny Śląsk: Anny Kołodko, Witolda Kały, Szymona Szawerny i Marty Siennickiej.
Definicję tego trendu, główne aspekty ESG oraz sposoby realizacji wdrożenia zaprezentowane zostały przez przedstawicieli kancelarii prawniczej Grupa Olesiński i Wspólnicy: Michała Bogacza, Annę Czornik, Elżbietę Schulz oraz Izabelę Czerską-Michalak.
Tematykę wdrożenia ESG z perspektywy przedsiębiorstwa zaprezentował Bartosz Gayer, „zewnętrzny” CFO/CIMA/ICAN Institute.
Bartosz Toczony, doświadczony ekspert z Santander Bank Polska S.A., zaprezentował perspektywę finansowania, z jakiej ESG jest rozumiane przez banki, które dokonują oceny firm – klientów wnioskujących o środki finansowe niezbędne do kontynuacji działalności lub inwestycji.
Przykład praktycznego wdrożenia ESG do polskiego przedsiębiorstwa został bardzo szczegółowo omówiony przez Kamillę Budnik i Magdalenę Kaźmierczak z firmy CCC S.A.
Podczas spotkania padło wiele pytań dotyczących ESG, złożoności tematyki i rozumienia jej wieloaspektowości. W toku dynamicznej dyskusji i wymiany podglądów uzyskaliśmy odpowiedź na pytanie zawarte w tytule naszego spotkania: ESG – wartość czy przymus?
Poniżej udostępniamy artykuł opracowany po spotkaniu.