Kultura organizacyjna i controlling

Rzadko zdarza się, by jeden czynnik warunkował sukces firmy. W 90% wypadków jest on połączeniem wielu elementów: odpowiedniego systemu zarządzania, profesjonalizmu w działaniu, dobrego oraz efektywnie realizowanego planu. Podobnie jest z controllingiem – na jego zadowalający wynik ma wpływ wiele składników, a kluczowym może okazać się kultura organizacyjna procesu controllingowego (zwana również kulturą controllingu).

Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV) wskazuje, iż dobrze zorganizowana kultura organizacyjna  powinna uwzględniać trzy najważniejsze czynniki:

- zorientowanie na cel – skoncentrowanie się controllerów na zbadaniu jakości wyznaczonych przez menedżerów celów pozwoli na wyznaczenie przez nich przejrzystych działań. Z pewnością ułatwi to kadrze zarządzającej zaplanowanie efektywnych działań służących osiągnięciu wytyczonego planu,

- przejrzystość osiąganych wyników – controllerzy, jako osoby odpowiedzialne za dostarczanie wyników i mierników finansowych kierownikom organizacji, są zobligowani (w myśl controllingowej kultury organizacyjnej) do przekazania wszystkich informacji w sposób jasny. Dlatego powinni oni wykorzystywać różnorodne rozwiązania technologiczne np. digitalizację, co powoli na prezentację wyników w atrakcyjnej i klarownej formie,

- argumentacja i konstruktywne uwagi – kultura organizacyjna controllingu opiera się na silnej argumentacji, dlatego każdy controller powinien pamiętać, że w oparciu o narzędzia analityczne może przygotowywać dla menedżerów wskazówki czy uwagi. Jego spojrzenie przedstawione w trakcie burzy mózgów czy dyskusji mają szansę usprawnić proces decyzyjny oraz dać impuls menedżerom do pozytywnych zmian w organizacji.


Wdrożenie przedstawionej powyżej kultury organizacyjnej controllingu sprawi, że controller zbuduje prawdziwe partnerstwo biznesowe z kadrą kierowniczą.
Więcej na temat kultury organizacyjnej w kontekście controllingu znajdziesz na stronie głównej ICV Global - link poniżej.