Kierowanie (sterowanie) czy podejmowanie decyzji

Dobre kierowanie (sterowanie) jest przejrzyste i proste. Controllerzy zazwyczaj używają tych samych narzędzi do podejmowania decyzji i kierowania (sterowania) biznesem. Jednakże podejmowanie decyzji i sterowanie (kierowanie) zacznie się od siebie różnią.

Controller, by prawidłowo podjąć decyzję musi doskonale rozumienie dane, do których ma dostęp - im dane są bardziej kompleksowe tym trafniejsza będzie decyzja.

W przypadku procesu kierowania (sterowania) pewne wstępne założenia zostały już przyjęte. Menedżer zazwyczaj ma mało czasu na podjęcie decyzji, dlatego standardowe i łatwe do zrozumienia mierniki efektywności są bardziej preferowane, niż te złożone i skomplikowane.

Zobacz film opracowany przez WHU - Otto Beisheim School of Management i dowiedz się więcej! Przeczytaj artykuł, by utrwalić swoją wiedzę.