Artykuł: Partnerstwo biznesowe albo śmierć - merytoryczne wnioski ze spotkania cz. I

Jaka jest rola controllera w organizacji? Jakie kompetencje i umiejętności powinien posiadać controller, by być równorzędnym partnerem biznesowym kadry zarządzającej? Przeczytaj artykuł i poznaj wnioski ze spotkania Grupy Roboczej ICV Poznań!

 

17-18 października 2019 r. miało miejsce drugie spotkanie Grupy Roboczej ICV Poznań. Podczas spotkania uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety. Badanie miało na celu rozpoznanie praktyk controllingowych dotyczących partnerstwa biznesowego w organizacjach uczestników.

Pytanie brzmiało: Czy stosujesz praktyki opracowane przez ICV i IGC odnośnie partnerstwa biznesowego controllera w organizacji. Respondenci zaznaczali odpowiedzi na następującej skali:

1 – Nie stosuję
2 – Stosuję w niewielkim zakresie
3 – Stosuję w pełni

Wśród dobrych praktyk ICV/IGC znalazły się m.in. takie stwierdzenia jak:

  • Zapoznaję się z celami, procesami i ogólnymi warunkami w poszczególnych obszarach biznesowych mojej firmy.
  • Zapewniam we wszystkich jednostkach organizacyjnych (pionach, departamentach, działach) orientację na cele główne firmy.
  • Wyjaśniam innym działanie narzędzi controllingowych i metod oraz używam ich w kontekście badanego obszaru biznesowego.

Poznaj wszystkie zalecenia opracowane przez ICV/IGC oraz przeczytaj wnioski z przeprowadzonego badania (artykuł poniżej).