Relacja ze spotkania ICV Szczecin – ICV PHILOSOPHY – Wdrażanie Self Service Business Intelligence

21 marca 2023 r. odbyło się spotkanie online Grupy Roboczej ICV Szczecin. Tematem spotkania, przygotowanego w ramach cyklu webinarów ICV Philosophy, było Wdrażanie Self Service Business Intelligence.

Spotkanie było okazją do analizy ciekawego case study i  poznania dobrych praktyk wdrożeniowych, a także inspirującej dyskusji z udziałem uczestników w ramach sesji Q&A.

W agendzie spotkania znalazły się następujące tematy z zakresu wdrażania Self Service Business Intelligence:

  • Proces wdrażania Self Service Business Intelligence.
  • Wdrożenie standardów IBCS a efektywność wdrożenia raportowania zarządczego.
  • Wyzwania we wdrażaniu Self Service Business Intelligence.
  • Korzyści i pułapki wdrażania Self Service Business Intelligence.

Tematykę przedstawił dr Tomasz M. Zieliński, Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA (International Association of Controllers – ICV).

Ekspert biznesowy, konsultant i wykładowca controllingu i Business Intelligence (UE w Poznaniu, SGH, UMK w Toruniu, UŁ, Akademia Controllingu Sp. z o.o.).
Prezes Zarządu i opiekun merytoryczny w Akademii Controllingu Sp. z o.o., będącej wyłącznym przedstawicielem i partnerem strategicznym ICV w Polsce.
Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dziedzina: finanse, specjalność: controlling, rachunkowość. Stały współpracownik Katedry Controllingu Analizy Finansowej i Wyceny w UEP.
Autor zaawansowanej koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA) wdrażanej w dużych grupach kapitałowych oraz przedsiębiorstwach z wielu branż produkcyjnych, handlowych, finansowych i usługowych. Jego koncepcja z obszaru zarządzania i controllingu spotkała się z uznaniem takich firm jak: ORLEN Laboratorium, LOTOS Kolej, Energa Obrót, Electrolux, FirstData Poland (POLCARD), Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Blachotrapez, Spomlek, Sun Garden, Komputronik, Kupiec i inne.
Autor pierwszej książki o koncepcji ZPRK: Zieliński, T.M., 2017, Zasobowo-procesowy rachunek kosztów, Akademia Controllingu, Poznań, (967 stron) oraz wielu artykułów z obszaru controllingu, zarządzania procesowego oraz Business Intelligence.