Sprawdź artykuły merytoryczne

Sednem Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) jest praca w Grupach Roboczych. Grupy spotykają się dwa razy do roku (na wiosnę oraz na jesień), pracują nad wybranym przez siebie tematem, dzielą się swoimi doświadczeniami i opiniami. Często na spotkaniach Grup Roboczych pojawiają się zaproszeni Eksperci z danego tematu. Po każdym spotkaniu Grupa opracowuje artykuł, by dzielić się wiedzą z całą Społecznością ICV.

Poniżej przedstawiamy materiały opracowane przez Grupy Robocze ICV POLSKA.

 

Grupa Robocza ICV Dolny Śląsk:


Grupa Robocza ICV Pomorze:


Grupa Robocza ICV Poznań:


Grupa Robocza ICV Szczecin:


Grupa Robocza ICV Toruń-Bydgoszcz:


Grupa Robocza ICV Warszawa:

  • One Page Reporting. Wizualizacja danych / informacji w controllingu: https://bit.ly/2R4tcud
  • Power Excel - jak controller może wykorzystać dodatkowe możliwości Excela - Power Pivot, Power Query, Power BI): https://bit.ly/3xTxV2I