ZOBACZ RELACJĘ: XIV Kongres ICV POLSKA (CIA 2020)

 

#ICV2020 (1) Kompetencje controllerów – Partnerów Biznesowych ery digitalizacji

 

Controlling Intelligence Adventure (CIA 2020) - XIV Kongres ICV POLSKA “Controlling and Finance Business Partners – kompetencje ery digitalizacji” rozpoczął się 14 września 2020 r. Kongres otworzyli dr Tomasz M. Zieliński – Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA oraz Małgorzata Podskarbi – Członek Zarządu ICV GLOBAL, Menedżerka w Volkswagen Poznań. Wydarzenie po raz pierwszy zorganizowane było w formie hybrydowej – uczestnicy mieli możliwość udziału na miejscu w Poznaniu lub on-line.

Po przedstawieniu Prelegentów i Partnerów Kongresu, dr Tomasz M. Zieliński oraz Małgorzata Podskarbi wygłosili prelekcję Keynote Speech o tytule: DOSKONAŁOŚĆ W PROJEKTOWANIU SKUTECZNYCH RAPORTÓW. Prezentacja była przygotowana na podstawie najnowszej książki ICV: Doskonałość w projektowaniu raportów. Standardy i rekomendacje dotyczące tworzenia skutecznych raportów oraz różnorodnych doświadczeń biznesowych prelegentów. Wizualizacja i prezentowanie danych to jednako z najważniejszych zadań controllera w dzisiejszych czasach – z tego względu umiejętność skutecznego przekazania tych informacji jest kluczowa. Prowadzący omówili przykładowe rekomendacje zawarte w książce:

 • Wybieraj takie wizualizacje, które najlepiej pasują do celu raportu
 • Umieszczaj istotne informacje jednoznacznie, w miejscu przyciągającym uwagę oraz unikaj zbędnych dekoracji
 • Unikaj prezentacji, które zniekształcają lub manipulują wnioskami
 • Wykorzystuj moc kolorów
 • Upewnij się, że wszystkie etykiety są zrozumiałe

Kolejny Keynote Speech: THE FUTURE OF CONTROLLING wygłosił znany ekspert z dziedziny controllingu i finansów, Prof. dr Utz Schäffer (Przewodniczący Rady Nadzorczej ICV GLOBAL, Dyrektor w Institute of Management Accounting and Control - WHU). Profesor mówił o tym, że digitalizacja zmienia cały nasz świat – wpływa zarówno na nasze życie prywatne jak i zawodowe. Działy controllingu nie są jednak przygotowane na tą cyfrową rewolucję. Prelegent przywołał szereg badań, które na to wskazują (np. w większości firm dane nie są odpowiednio przygotowane i przechowywane). Prof. Schäffer przedstawił 8 zadań dla controllingu, które powinny być wykonane, aby wejść w erę digitalizacji w pełni przygotowanym (m.in. zainwestuj w jakość systemu i danych; zaangażuj management; bądź partnerem biznesowym; rozwijaj analitykę). Podkreślił również, że rozwój controllingu to jest maraton, a nie sprint – ta myśl została z nami do końca kongresu i stała się myślą przewodnią tego wydarzenia.

 

 

#ICV2020 (2) O sposobach i warunkach zarządzania zmianą w organizacji

 

Kolejna prelekcja należała do przedstawicieli firmy Roland & Berger. Oliver Knapp, Senior Partner oraz Daniel Geiger, Partner w Roland & Berger przedstawili kryzys COVID-19 jako szansę na wprowadzenie zmian do organizacji. Prelekcja o tytule: The crisis as an accelerator for change – effects, opportunities and levers for a successful transition to “New Normal” & the critical role of the finance department spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników. Kryzys spowodowany koronawirusem to bezprecedensowy stan, który wyzwala w ludziach i organizacjach nową energię. W takiej sytuacji łatwiej nam zaakceptować radykalne zmiany i rozwiązania, o których być może wcześniej myśleliśmy, ale baliśmy się wprowadzać je w życie. Rozwiązania te są wdrażane szybko i skutecznie – w kryzysie robimy wszystko, by przetrwać. Kryzys to dobra okazja, by jeszcze raz przemyśleć swój biznes: zresetować kulturę organizacji, zredefiniować model biznesowy, skonfigurować na nowo model operacyjny oraz zmienić wymiar naszej organizacji. Firmy, które przetrwają kryzys COVID-19 muszą mieć wysoką zdolność adaptacji do nowego środowiska.

Po przerwie kawowej wróciliśmy na salę główną, by wysłuchać prelekcji Nausici Costin - Chief Financial Officer, Executive Vice President w NTT DATA Romania. Nausica podczas wystąpienia o tytule: Change Management enables efficient SAP S\4 Hana Implementation w NTT DATA Romania S.A. opowiedziała nam o tym, jak w zmianę zaangażować zespół prawie 2 000 osób. Tą zmianę napędzała zmiana systemu na SAP S\4 HANA. Na początek zdefiniowane zostały must-have – zadania, które musiały zostać wykonane, by organizacja mogła sprostać swoim ambitnym celom. Następnie Nausica przeprowadziła nas przez proces tej zmiany – to była naprawdę inspirująca prelekcja!

 

 

#ICV2020 (3) Dyskusje i wymiana doświadczeń: Jak management postrzega rolę controllera w organizacji?

 

Kolejny punkt programu to panel dyskusyjny Top Menedżerów, którzy opowiadali o tym jak widzą rolę controllingu i finansów w swoich organizacjach. Panel poprowadził dr Tomasz M. Zieliński. W panelu wzięli udział:

 • Marcin Barański, Dyrektor Generalny, Członek Zarządu w VOX Capital Group
 • Robert Stobiński, Członek Zarządu ds. Transformacji Cyfrowej w AMICA S.A., wcześniej General Manager w AMAZON w Polsce
 • Wojciech Olasek, Kierownik działu Planowania Logistycznego w Volkswagen Poznań

Na początek każdy z panów przedstawił po krótce swoją firmę, siebie oraz swoje doświadczenia z controllingiem. Następnie przeprowadzona została krótka seria haseł i skojarzeń – prowadzący panel podawał hasła, a uczestnicy panelu podawali swoje pierwsze skojarzenia. Z hasłem controlling kojarzyli finanse, liczby i poczucie władzy. Z controllerem – „Człowieka po drugiej stronie barykady; Partner, który dostarcza informacji”. Z budżetem np. „zbiór dobrych życzeń”. Odchylenie – „coś czego nie dało się zaplanować, brutalna rzeczywistość”. Koszt – „coś czego nie da się uniknąć, koszt to inwestycja”.

A czego nie powinni robić controllerzy? Nie mogą być przeciwnikiem działu fachowego, nie powinni swojej pracy opierać na spekulacjach oraz jedynie na MS Excel. Controller + Menedżer to dla dyskutantów partnerstwo biznesowe, pozytywny wynik oraz szansa na sukces.

Następnie rozmawialiśmy również o tym, jak organizacje radziły sobie z kryzysem COVID-19, zmianach jakie zachodzą w zadaniach oraz roli controllera w organizacji. Poruszyliśmy również temat wykorzystania sztucznej inteligencji w zarządzaniu.

 

 

#ICV2020 (4) Sesje tematyczne: Business Intelligence and Robotic Process Automation (RPA)

 

Po przerwie lunchowej sala główna została podzielona na dwie mniejsze sale. W pierwszej z nich odbyła się sesja tematyczna z udziałem partnerów kongresu. Pierwszą prelekcję wygłosił Witold Kilijański – CEO W NewDataLabs. Podczas wykładu Jak zobaczyć i zrozumieć dane gdy jest ich mnóstwo, są w nietypowej postaci i coraz częściej nie są to tylko dane finansowe? Witold odpowiedział na pytania:

 • Dlaczego w jednych firmach Business Intelligence nie wnosi nic nowego, a w innych staje się elementem przewagi konkurencyjnej i ma absolutnie strategiczne znaczenie?
 • Czy chodzi tylko o narzędzie?
 • Jak Tableau może zmienić pracę analityka, managera, firmy?

Druga prelekcja na Sesji A należała do Aleksandra Kanii (Sales Director, UiPath) oraz dra Konrada Marchlewskiego (Wiceprezes zarządu ds. finansowych w Grupie Atlas). Wykład: Robotyzacja procesów przedsiębiorstwa, najnowsze trendy i nowe możliwości oprogramowania UiPath oraz studium przypadku wdrożenia na przykładzie firmy ATLAS podzielony został na dwie części. Na początku Aleksander opowiedział o najnowszych trendach, zmianach, które zachodzą w świecie robotów. Następnie dr Konrad Marchlewski przedstawił, w jaki sposób roboty są wykorzystywane w firmie ATLAS.

 

#ICV2020 (5) Sesje tematyczne: Advandced Anlytics

 

W tym samym czasie na drugiej sali odbyła się Sesja Tematyczna B. Pierwszą prelekcję wygłosili przedstawiciele SAP: Dorota Zaremba oraz Andrzej Kuś. Prelegenci podczas wykładu Jak kontrolować rentowność we wciąż zmieniającym się świecie? Zaawansowana analityka na usługach controllingu opowiadali m.in. o tym jak badać efektywność w czasach cyfrowej transformacji. Odpowiedzieli również na pytania: Dlaczego zapotrzebowanie na przejrzystość kosztów jest większe, niż kiedykolwiek? oraz Jak budować modele controllingowe odpowiadające szybko zmieniającej się rzeczywistości i znajdować odpowiedzi na coraz to nowe pytania?

Kolejną prelekcję na tej sesji wygłosił Robert Woźniak – Digital Advisor & Founder w Elitmind. Główna teza wykładu brzmiała: Zaawansowana platforma analityczna to nieodłączny element controllingu. Robert opowiedział o perspektywie rozwoju controllingu i jego znaczenia w biznesie. Przedstawił najnowsze możliwości dla controllingu oraz omówił temat zaawansowanej analityki predykcyjnej.

 

#ICV2020 (6) Sesje tematyczne: ICV Young Controllers Barcamp – sesja studencka

 

Jak co roku zorganizowana została sesja studencka, podczas której młodzi controllerzy z wielu uczelni w Polsce mogli wygłosić swoje referaty, opowiedzieć o wynikach swoich badań. Po raz pierwszy sesja ta została zorganizowana w formie zdalnej. Koordynatorem sesji był dr Piotr Kozak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

W sesji wzięło udział 41 studentów – przedstawicieli uczelni:

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Politechnika Częstochowska,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 • Uniwersytet w Białymstoku,
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Studenci wygłosili następujące referaty:

 • Rachunek kosztów w controllingu
 • Outsourcing controllingu
 • Certyfikacja zawodu controllera
 • Rachunek kosztów działań wykorzystywany w logistyce
 • Kompetencje controllerów w erze digitalizacji, automatyzacji i robotyzacji
 • Jakość danych i ich wpływ na efektywnośćpodejmowanych decyzji
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych w badaniu wiarygodności kredytowej kontrahentów

 

Sesja zakończyła się bardzo dużym sukcesem – niewątpliwie charakter on-line przyciągnął tak dużą liczbę studentów z tak wielu uczelni.

 

#ICV2020 (7) O myśleniu w zakresie przyszłości

 

 

 

Ostatnia prelekcja podczas pierwszego dnia XIV Kongresu ICV POLSKA (CIA 2020) należała do Szymona Trzebiatowskiego – Eksperta z Instytutu Biznesu Rodzinnego. Mimo intensywnego dnia i późnej pory Szymon zainteresował słuchaczy, a jego wykład o tytule: Future thinking - od myślenia strategicznego do myślenia w zakresie przyszłości utrzymał uwagę odbiorców. Opowiedział o biznesie z perspektywy humanistycznej – zaznaczył, że wraz z rozumem, który na co dzień wykorzystujemy w controllingu i finansach, musi iść serce. Dzisiejszy świt określił terminem VUCA. Prelegent postawił tezę: świat coraz szybszej zmiany jest najbardziej niebezpieczny dla… zwycięzców. Zwycięzcy często nie rozpoznają zagrożenia w odpowiednim momencie, nie szacują trendów rynkowych lub w zbyt zadufany sposób patrzą na otaczający świat. Z tego względu najważniejsza jest umiejętność adaptacji, zwinność i szybkość. W jaki sposób osiągnąć wysoki poziom tych umiejętności? Kluczem są ludzie, pracownicy organizacji oraz sposób w jaki organizacja dba o swoich pracowników.

 

Pierwszy dzień XIV Kongresu ICV POLSKA (CIA 2020) zakończyliśmy popołudniową integracją i networkingiem. Przy lampce wina wymienialiśmy się doświadczeniami i zdobywaliśmy nowe kontakty biznesowe.

 

#ICV2020 (8) Różne role, wspólny mianownik – controller jako partner biznesowy

 

Drugiego dnia kongresu spotkaliśmy się o 9:00 na wykładzie Marka Lelątko (Dyrektora Departamentu Controllingu Biznesowego w PKP Energetyka). Podczas prelekcji o tytule: Controlling – ludzie i …. roboty. Case study na przykładzie transformacji PKP Energetyka S.A. spółki portfelowej CVC Capital Partners opowiedział o zmianach, które zaszły w jego firmie. Jednym ze skutków restrukturyzacji PKP Energetyka było włączenie controllerów do procesu zarządczego, współpraca z menedżerami na zasadach partnerstwa biznesowego. Controllerzy stali się odpowiedzialni za wsparcie zrównoważonego rozwoju firmy. Marek przedstawił KPI, które są wykorzystywane w jego organizacji oraz opowiedział o wykorzystywanych systemach Business Intelligence. Przedstawił również historię robotyzacji PKP Energetyka.

Kolejną prelekcję wygłosił Szymon Szawerna - Dyrektor Biura Alokacji Kosztów w Departamencie Zarządzania Kosztami w Santander Bank Polska S.A. Podczas prelekcji: Profitability modelling z wykorzystaniem transformacji roli controllera kosztowego oraz nowoczesnych narzędzi i metodologii podzielił się dobrymi praktykami partnerstwa biznesowego, które funkcjonują w grupie Santander.

Sytuacja COVID-19 przyspieszyła proces digitalizacji i robotyzacji usług grupy. Szymon opowiedział o tym jak transformacja roli controllera przebiegała w jego organizacji oraz przedstawił narzędzia, które są wykorzystywane z sukcesem w działach finansowych w Santander. Controller w Santander to konsultant wewnętrzny, partner współodpowiedzialny za procesy zarządcze, który pomaga wybrać najlepsze ścieżki dla organizacji. Controller to osoba, która bardzo blisko współpracuje z biznesem – nie jest osobą „oderwaną” od codziennej rzeczywistości, otoczenia rynkowego firmy.

 

#ICV2020 (9) Inne spojrzenie na finanse i controlling – jak to wygląda w klubie sportowym?

 

Ostatnie wystąpienie na sali głównej należało do Dyrektora Finansowego LECHA Poznań – Tomasza Kacprzyckiego. Po raz pierwszy w trakcie kongresu ICV POLSKA gościliśmy przedstawiciela finansów klubu sportowego. Prelekcja o tytule: W górę serca, niech zwycięża Lech! Wyzwania w zarządzaniu finansami klubu piłkarskiego KKS Lech Poznań S.A. niewątpliwie wzbudziła duże zainteresowanie – Tomasz uchylił rąbka tajemnicy, ukazał kulisy zarządzania finansami w klubie sportowym.

 

#ICV2020 (10) Sesje tematyczne: Business Intelligence and Robotic Process Automation (RPA) II

 

Po przerwie networkingowej sala główna została podzielona na dwie mniejsze sale. Podczas sesji tematycznej D pierwszą prelekcję wygłosił Piotr Kwaśniak - Chief Financial Robotics Strategist, Rhenus Data Office Sp. z o.o. Piotr opowiedział o możliwościach automatyzacji i robotyzacji procesów controllingowych. Przedstawił zmiany w controllingu, które zaszły na przestrzeni kilku ostatnich lat. Odpowiedział na pytanie: jak wydobyć największy potencjał do robotyzacji i od czego rozpocząć robotyzację procesów. Na koniec wymienił główne obszary zastosowania automatyzacji i robotyzacji w controllingu.

Kolejną prelekcję wygłosił dr Paweł Błaszkiewicz – Trener umiejętności menedżerskich. Paweł zaprosił uczestników do warsztatu autoprezentacji. Podczas warsztatu omówione zostały najczęstsze postawy prezentujących oraz najczęściej popełniane błędy. Paweł udzielił również kilku dobrych rad dla controllerów i finansistów, którzy z prezentowaniem np. raportów (nie zawsze wygodnych) mają do czynienia na co dzień.

 

#ICV2020 (11) Sesje tematyczne: Social competences for Controlling Business Partner

 

Pierwszą prelekcję wygłosił dr Paweł Błaszkiewicz – Trener umiejętności menedżerskich. Podczas warsztatu o tytule Jak podejść do drapieżnika – czyli komunikacja w biznesowej dżungli dowodził, jak ważne jest poznanie różnych stylów komunikacji. Controller jako Business Partner jest świadomy różnych stylów komunikacji swoich współpracowników i wie jak wykorzystać taką wiedzę do sprawniejszego porozumiewania się.

Kolejną prelekcję wygłosili dr Tomasz M. Zieliński oraz Marta Elimer (Koordynator Szkoleń w Akademii Controllingu). Opowiedzieli o tym jak powstawał program szkoleniowy Advanced Controlling Business Partner (ACBP) oraz na jakich wartościach został oparty. Przedstawili główne cele programu oraz po krótce opowiedzieli o doświadczeniach z klientami, które zainspirowały do jego powstania.

 

#ICV2020 (12) Podsumowanie XIV Kongresu ICV POlSKA (CIA 2020)

 

Po krótkiej przerwie spotkaliśmy się na sali głównej. Główne wnioski płynące z XIV Kongresu ICV POLSKA (CIA 2020) to:

 • Przyszłość controllera to partnerstwo biznesowe wsparte narzędziami ery digitalizacji
 • COVID-19 to szansa na zmianę, czasem przeprowadzenie bardzo radykalnej, lecz dzisiaj akceptowalnej zmiany
 • Wysoka jakość danych jest podstawą nowoczesnego controllingu
 • Standaryzacja i automatyzacja stwarzają przestrzeń do innowacji w finansach
 • Rozwój controllingu to jest maraton, a nie sprint
 • Controller to inspirator zmian, konsultant

Już teraz zapraszamy Państwa na XV Kongres ICV POLSKA (CIA 2021) – 11-12 października 2021 r. widzimy się w Warszawie!
Szczegóły już wkrótce na: https://controllingintelligenceadventure.pl/