Andrzej Derkowski

Andrzej Derkowski

Lider Grupy Roboczej ICV Toruń-Bydgoszcz, Dyrektor Departamentu Controllingu w Grupie NEUCA S.A.

Czlonkostwo firmowe w ICV

Andrzej związany jest z ICV od 2006 roku. W 2007 r. brał udział w zakładaniu Grupy Roboczej ICV Toruń-Bydgoszcz, której pracami przewodniczy do dziś. Współautor programu studiów podyplomowych „Business Controlling” realizowanego we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Controllerów (ICV), wyróżnionego prestiżową akredytacją „Studia z Przyszłością”, Koordynator oraz wykładowca na tych studiach. Prelegent i panelista na wielu Kongresach organizowanych przez ICV.

Aktualnie jest Dyrektorem Departamentu Controllingu w Grupue NEUCA i posiada 20 lat doświadczenia w zakresie tworzenia i rozwijania rozwiązań controllingowych w branży farmaceutycznej oraz
w różnego rodzaju spółkach: handlowych, produkcyjnych, marketingowych, centrach usług wspólnych, informatycznych. Jego najważniejsze obszary kompetencji:

– nowoczesne budżetowania zorientowane na wzrost wartości przedsiębiorstwa,
– modele rentowności produktów, klientów,
– business intelligence – koncepcje, narzędzia, wspierania procesów decyzyjnych,
– poprawa efektywności kosztowej,
– controlling projektów

// „Controlling postrzegam jako obszar tworzenia przewagi konkurencyjnej, dzięki której organizacja wygrywa na rynku”.

Andrzej ukończył kierunek Zarządzenie finansami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto zdobył wiedzę na Studiach Podyplomowych:
– Zarządzanie Wartością Firmy w Gdańskiej Akademii Bankowej i Instytucie Badań na Gospodarką Rynkową
– Zarządzanie Wartością Klienta w Szkole Głównej Handlowej, ukończone z wyróżnieniem pracy dyplomowej
– Rachunkowość Zarządcza wg MSSF (MSR) na Uniwersytecie Łódzkim (we współpracy z MDDP Akademią Biznesu)
Brał również udział w szeregu szkoleń i warsztatów z obszaru controllingu:
– Pięcio-modułowy program – Nord Controlling
– Qualification and Training Program in 5 Stages – Controller Akademie Gauting k/Monachium
oraz w szkoleniach z umiejętności miękkich, menedżerskich.

Poza obszarem controllingu interesuje się sportem – zdecydowanie aktywnym, a nie przed telewizorem, który pozwala coraz lepiej poznawać siebie, swój organizm i uczy że nie ma drogi do lepszych wyników, bycia sprawniejszym bez pracy, działania, wysiłku. Kiedyś uprawiał aikido oraz piłkę nożna. Obecnie trenuje Cardio & Muscle oraz jeździ na rower (najchętniej w terenie). Zgłębia również zagadnienia dotyczące zarządzania sobą w czasie – ponieważ czas to najcenniejszy z zasobów, dlatego stara się doskonalić zarządzanie sobą w czasie aby dany czas wykorzystać jak najlepiej.