Anna Malewicz

Anna Malewicz

Production Area Controller w 3Shape Poland Sp. z o.o.

Grupa Robocza ICV Poznan