Joanna Leimann

Joanna Leimann

Koordynator Controllingu i Administracji w Lorenz Services Sp. z o.o.

Grupa Robocza ICV Poznan