Karol Sikora

Karol Sikora

Lider Grupy Roboczej ICV Warszawa, Controlling & Project Manager w Poczta Polska S.A.

Grupa Robocza ICV Warszawa

Posiada dziewiętnastoletnie doświadczenie zawodowe związane z księgowością i controllingiem oraz zarządzaniem projektami w finansach. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku, a w 1999 roku podjął pracę jako samodzielny księgowy w niewielkim przedsiębiorstwie z branży rolno-spożywczej. Kolejne lata to nabywanie doświadczenia zawodowego oraz podnoszenie kwalifikacji w trakcie studiów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (specjalizacja rachunkowość). Od 2002 roku związany z Pocztą Polską S.A. początkowo jako księgowy i kierownik działu księgowości w Regionie Szczecin a od 2008 jako controller finansowy w Centrali Spółki. Aktualnie kierownik działu MIS.

Specjalista w zakresie rachunku kosztów działań – współautor przeprowadzonego z sukcesem wdrożenia ABC w PP S.A. oraz wdrożenia systemu informacji zarządczej (MIS). Absolwent certyfikowanych kursów oraz studiów podyplomowych:

  • 2005 – Uniwersytet Szczeciński – Rachunkowość zarządcza
  • 2007 – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Kurs dla kandydatów na głównych księgowych
  • 2012 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie– Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
  • 2015 – Akademia Białego Kruka we Wrocławiu –Six Sigma Black Belt
    a także wielu szkoleń controllingowych.

|| „Controlling to nowoczesna, skupiona na działaniu, koncepcja zintegrowanego sterowania przedsiębiorstwem wspomagająca proces zarządzania poprzez współodpowiedzialność i współudział w wyznaczaniu celów (strategicznych i operacyjnych), koordynowanie ich realizacji oraz dostarczanie obiektywnej  i wyczerpującej  informacji zwrotnej w sposób zrozumiały dla adresatów.” 

Członek International Association of Controllers (od 2005), od 2008 Lider Regionalnej Grupy Roboczej Warszawa. Prowadził lub współprowadził wiele szkoleń o tematyce controllingowej w ramach działania ICV oraz był prelegentem na krajowych i zagranicznych konferencjach branżowych.
Praktyk wykorzystania metodyki Lean Six Sigma w procesach back office – od 2015 certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt.
Od 2017 członek kilkunastoosobowego międzynarodowego zespołu doradczego działającego w europejskich strukturach ICV, którego celem jest wspieranie rozwoju firm w różnych krajach europejskich w zakresie controllingu i biznesu.

Prywatnie: żona  i syn. Bieganie – starty w biegach długodystansowych, amerykańskie samochody, numizmatyka.