Artykuł: Automatyzacja, digitalizacja i kompetencje

Dyskusja w gronie Ekspertów ICV POLSKA!

18 czerwca 2024 r. w siedzibie Banku Santander we Wrocławiu odbyło się całodniowe spotkanie zorganizowane przez Regionalną Grupę Roboczą ICV Dolny Śląsk, poświęcone zagadnieniom Automatyzacji, digitalizacji i kompetencji. W ramach realizacji tej tematyki uczestnicy wysłuchali
dwóch prezentacji i wzięli udział w panelu dyskusyjnym.

Jako pierwszy wystąpił Mirek Mytyk, koordynator projektów edukacyjnych w firmie Lean to Win, z prezentacją zatytułowaną „Jak oszczędzić do 96% czasu w czynnościach biurowych dzięki
automatyzacji?”. Następnie swoimi doświadczeniami i wiedzą z zakresu roli i korzyści AI w biznesie podzieliła się Anna Kołodko z Zarządu ICV Dolny Śląsk. Kolejnym punktem programu był panel dyskusyjny, moderowany przez Dariusza Oknińskiego, Lidera ICV Dolny Śląsk, w którym udział wzięli: Członkowie Zarządu ICV Dolny Śląsk: Marta Siennicka, Anna Kołodko i Szymon Szawerna, a także Tomasz Szwedowicz, Członek Zarządu ICV Poznań.

Poniżej udostępniamy artykuł opracowany po spotkaniu.