Efektywna komunikacja

W pracy controllera umiejętność efektywnej komunikacji z menedżerami z różnych działów jest kluczowa. Jako partner biznesowy controller musi potrafić zrozumieć interesy, emocje, nastawienie drugiej osoby.

Komunikacja opiera się na zrozumieniu – dlatego tak ważne jest rozwijanie umiejętności menedżerskich, społecznych. Jak zrozumieć interesy, emocje, nastawienie drugiej osoby? W pracy controllera jest to szczególnie ważne, ponieważ partner biznesowy musi umieć porozumiewać się z menedżerami i pracownikami z różnych działów. W ramach dużych korporacji dochodzą do tego różnice kulturowe oraz językowe. Wszystkie te czynniki sprawiają, że czasami trudno jest się porozumieć.

Nie chodzi o to co mówisz, ale w jaki sposób to mówisz.

Nie konkuruj – kooperuj! Zobacz film opracowany przez WHU - Otto Beisheim School of Management i dowiedz się w jaki sposób pracować nad umiejętnościami komunikacyjnymi.