ICV POLSKA objęło patronatem Financial Controlling Summit 2019

Podczas VI Financial Controlling Summit 2019 wystąpił Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA - dr Tomasz M. Zieliński. Prelekcja pt.: Controller jako partner biznesowy ery digitalizacji spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestnicy dowiedzieli się:

  • czym zajmujemy się w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Controllerów (ICV)
  • dlaczego warto dołączyć do naszej Społeczności
  • jak w ICV postrzegamy controlling
  • w jaki sposób nowoczesny controlling przedstawiony jest w książce Controlling Process Model 2.0.
  • jak stać się partnerem biznesowym kadry zarządzającej

Podczas Konferencji dyskutowaliśmy o wyzwaniach stawianym wobec finansów i controllingu przez współczesny świat biznesu. Mówiliśmy o wpływie cyfryzacji i automatyzacji oraz kierunku zmian w pracy controllerów. Drugiego dnia wydarzenia zorganizowane zostały dyskusje Round Tables. W grupie zajmującej się tematem Controller finansowy jako zawód przyszłości uczestnicy mogli porozmawiać z Liderem Grupy Roboczej ICV Warszawa - Karolem Sikorą.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV) objęło patronatem to wydarzenie.