Narzędzia to nie wszystko - liczy się umiejętność ich wykorzystania

Controllerzy są dumni z wykorzystywanych przez siebie narzędzi. W swojej pracy dysponują szerokim zbiorem instrumentów. Każde z tych narzędzi jest stworzone w celu zwiększenia wydajności i produktywności procesu controllingowego. Jednakże w praktyce okazuje się, że wiele z tych narzędzi zostało wdrożonych jedynie częściowo i w niewielkim zakresie. Nie usprawniły one ani sposobu podejmowania decyzji, ani nie poprawiły samych decyzji. Dlaczego tak się stało?

Obejrzyj film opracowany przez Profesora Utza Schäffera and Professora Jürgena Webera (Institute of Management Accounting and Control (IMC) of WHU - Otto Beisheim School of Management). Pobierz krótki artykuł, dzięki któremu zrozumiesz ten temat lepiej. Poświęć kilka minut, by móc lepiej wykorzystywać dostępne instrumenty controllingowe.