Więcej niż tylko mierniki finansowe

Czy współczesny controller jest przygotowany na diametralne zmiany w swojej roli? Dlaczego controlling finansowy nie jest już wystarczający w strukturze przedsiębiorstw?

Controllerzy finansowi przyczynili się do rozwoju dużych, złożonych organizacji. Dzięki analizie mierników finansowych (dotyczących zdarzeń z przeszłości) znacznie wpłynęli na rozkwit firm.

Dziś, w obliczu digitalizacji i robotyzacji przedsiębiorstwa potrzebują partnerów biznesowych. Od controllerów wymaga się, by znali biznes, byli zorientowani na rynku oraz rozumieli specyfikę ich branży i organizacji.

Zobacz film opracowany przez WHU - Otto Beisheim School of Management i dowiedz się więcej! Przeczytaj artykuł, by utrwalić swoją wiedzę.