Artykuł: Wykorzystanie procesu Joint Business Planning (JBP) w controllingu zakupów i marketingu – jak połączyć ze sobą te dwa światy?

Wymiana wiedzy i doświadczeń online z ekspertami ICV!

23 marca 2023 r. w formie online odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ICV Poznań z cyklu poświęconego procesowi JBP. Organizatorem spotkania było Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV Polska), a temat przewodni brzmiał: „Wykorzystanie procesu Joint Business Planning (JBP) w controllingu zakupów i marketingu”.

Tematykę przedstawił Tomasz Szwedowicz, Członek Zarządu ICV Poznań, CEO LAUNCHING SOLUTION Sp. z o.o., od wielu lat prowadzący szkolenia i warsztaty z zakresu projektowego wdrażania procesu JBP w firmach i prowadzeniu procesu z klientami. Zaproszonym gościem był Adam Śmigielski, Supply Chain Director w JassBoard Sp. z o.o., który podzielił się swoimi doświadczeniami w adaptacji procesów zakupowych i łańcucha dostaw do dzisiejszych wyzwań wynikających z fluktuacji cen surowców i mediów oraz spadku popytu konsumenckiego, wysokiej inflacji i problemów z transportem kołowym.

Poniżej udostępniamy artykuł opracowany po spotkaniu.