Czym jest Controlling?

Controlling jest procesem zarządczym, którego zadaniem jest wspieranie kierownictwa (menedżerów)
w dążeniu do osiągnięcia celów. Jego fundamentami są: planowanie, kalkulacja, kontrola, zarządzanie.

Wdrożenie procesu controllingowego w przedsiębiorstwie zapewnia kompleksową realizację założeń strategicznych, jak i operacyjnych. Co istotne, dobrze zorganizowany pion controllingowy w firmie możne znacznie wpłynąć na sam proces komunikacji, dzięki czemu zwiększa się szansę na dotarcie do wyznaczonego celu.

 

czytaj więcej

Czym jest ICV?

Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV) zostało powołane w 1975 roku przez absolwentów Controller Akademie w Gauting/München. Było pierwszą tego rodzaju inicjatywą w pełni dedykowaną controllerom. Od początku swojej działalności Stowarzyszenie wyznaczało standardy dotyczące definiowania, funkcjonowania oraz rozwoju controllingu zarówno w organizacjach prywatnych,
jak i publicznych.

Dziś Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV) liczy ponad 6,5 tysiąca Członków z kilkunastu krajów Europy. Filarem jego działalności jest współpraca oparta na globalnej wymianie doświadczeń praktyków biznesu związanych z controllingiem.

Dołącz do prestiżowej, międzynarodowej Społeczności profesjonalistów – to będzie ważny krok oraz siła napędowa Twojej kariery! Nasze motto:

Come together!

Work together!

Grow together!

realizujemy poprzez spotkania Grup Roboczych (Regionalnych oraz Tematycznych), Kongresy organizowane przez ICV Polska i ICV Global. Stawiamy na praktyczną wymianę doświadczeń wśród osób z różnych branż, stanowisk i poziomów hierarchii w organizacjach. Dzięki współpracy w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Controllerów (ICV) zdobywasz wartościowe kontakty biznesowe, rozwijasz swoją sieć networkingową. Ponadto zyskujesz dostęp do praktycznego, specjalistycznego i unikatowego know-how, w którym znajdziesz aktualne i interesujące publikacje oraz koncepcje wykorzystywane w najlepszych firmach z całego świata.

Zostań Członkiem ICV – to się opłaca!

Poznaj nas lepiej